Toewijding aan het Heilig Hart van Jezus, door H. Johannes Paulus II

Heer Jezus Christus, Verlosser van het menselijk geslacht, wij wenden ons tot uw allerheiligst Hart met nederigheid en vertrouwen, met eerbied en hoop, met een diep verlangen om u eer, glorie en lof te geven. Heer Jezus Christus, Redder van de wereld, wij danken U voor alles wat U bent en alles wat U doet. Heer Jezus Christus, Zoon van de Levende God, wij loven U voor de liefde die U hebt geopenbaard door Uw Heilig Hart, dat voor ons werd doorboord en de bron van onze vreugde is geworden, de bron van ons eeuwig leven. Verzameld in Uw naam, die boven alle namen is, wijden wij ons aan Uw allerheiligst Hart, waarin de volheid van waarheid en liefde woont. Door ons aan U toe te wijden, hernieuwen wij, gelovigen (persoon of plaats), ons verlangen om met liefde te beantwoorden aan de rijke uitstorting van Uw barmhartige en volle liefde. Heer Jezus Christus, Koning der Liefde en Vredevorst, regeer in onze harten en in onze huizen. Overwin alle machten van de boze en leid ons om te delen in de overwinning van uw Heilig Hart. Mogen wij allen u, de Vader en de Heilige Geest, de enige God die leeft en regeert voor eeuwig en altijd, verkondigen en eren! Amen.

 

(Uitgesproken ter gelegenheid van een reis naar India, 1986)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.