Preskočiť na obsah

Svätý Ján Pavol II: S dôverou otvorte svoje srdcia Kristovi!

POSOLSTVO PÁPEŽA JÁNA PAVLA II. K XXXIV. SVETOVÉMU DŇU MODLITIEB ZA POVOLANIA (1996)

Predovšetkým vám, mladí ľudia, by som sa teraz chcel prihovoriť: Kristus vás potrebuje, aby uskutočnil svoj plán spásy! Kristus potrebuje vašu mladosť a vaše veľkorysé nadšenie pre ohlasovanie evanjelia! Odpovedzte na toto volanie tým, že mu a svojim bratom a sestrám darujete svoj život. Dôverujte Kristovi. On nesklame vaše nádeje ani plány, naopak, naplní ich zmyslom a radosťou. On povedal: “Ja som Cesta, Pravda a Život” (Jn 14, 6).

S dôverou otvorte svoje srdcia Kristovi. Jeho prítomnosť nech sa vo vás posilňuje každodenným počúvaním Svätého písma, ktoré predstavuje knihu života a naplnených povolaní, preniknutú adoráciou.