Preskočiť na obsah

Sme skupina žien, ktoré sa každý mesiac spájajú v modlitbách za svätosť a vytrvalosť rehoľníkov a za nárast počtu povolaní.

Spájame sa počas 40 nepretržitých hodín 14., 15. a 16. dňa v mesiaci, pričom obetujeme jednu hodinu modlitby. Každá sa môže prihlásiť, prostredníctvom tejto stránky, v čase podľa vlastného výberu. Takto môže každý splniť svoju hodinu modlitby odkiaľkoľvek, kde sa práve nachádza.

Najlepšie by bolo, keby sa táto modlitba konala pred Najsvätejšou sviatosťou. Možno ju však vykonať aj doma alebo obetovať hodinu práce ako modlitbu.

Dôležité je, aby sme sa všetci zjednotili v prosbe k Pánovi žatvy, aby On poslal robotníkov na rozšírenie svojho kráľovstva, a za svätosť a vytrvalosť všetkých našich rehoľných synov a dcér.

Naším želaním je, aby sa všetky matky, sestry a príbuzní zasvätených osôb – a dokonca aj tí, ktorí si želajú mať vo svojich rodinách povolania – mohli pripojiť a obetovať svoje modlitby.

Táto myšlienka sa zrodila podľa vzoru matiek z talianskej dediny Lu Monferrato. Tie sa v túžbe mať deti, ktoré sa zasvätia Bohu, spojili v modlitbe, ktorá bola veľmi požehnaná, pretože dostali milosť, že v dedine bolo viac ako 300 povolaní.

 Prosíme taktiež, aby ste nám napísali na ivemamas@gmail.com , ostaneme tak spojené a mohli ste každý mesiac dostať pozvanie.

Prosíme tieto matky z Lu Monferrato, aby z neba ochraňovali týchto 40 hodín.

Zjednotené v modlitbe,

IVE mamy.

«Pane Ježišu:

Ty si nás naučil, čo je kľúčom k povolaniam, keď si povedal:

Modlite sa k Pánovi žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu,

Tak ťa prosíme, daj nám sväté, početné a vytrvalé povolania.

Nech nás Panna Mária sprevádza!

Amen».

Stránky
Rehoľnej rodiny
Rehoľná rodina
na sociálnych sieťach
Iné katolícke stránky