Preskočiť na obsah

Modlitba za kňazov

“Pane Ježišu, najvyšší pastier Tvojho stáda,

prosíme ťa, aby si sa skrze nesmiernu lásku a milosrdenstvo

Tvojho Najsvätejšieho Srdca postaral o všetky potreby svojich kňazov.

Prosíme Ťa, aby si znovu prijal  do svojho Srdca všetkých kňazov, ktorí odpadli od Tvojej cesty, aby si  opäť roznietil túžbu po svätosti v srdciach týchto kňazov,

ktorí upadli do vlažnosti, a daj, aby si svojim horlivým kňazom naďalej udeľoval túžbu po väčšej svätosti.

Zjednotení s Tvojím Srdcom a Máriiným Srdcom,

prosíme Ťa, aby si túto prosbu predložil svojmu nebeskému Otcovi

v jednote Ducha Svätého.

Amen.”