Preskočiť na obsah

Modlitba za kňazov

Ó, Mária,

Matka Ježiša Krista a Matka kňazov:

prijmi tento titul, ktorým ťa dnes uctievame

aby sme vyzdvihli tvoje materstvo

a spolu s tebou rozjímali

o kňazstve tvojho jednorodeného Syna a tvojich detí,

Ó, svätá Božia Matka.

 

Matka Kristova,

ktorá si dala Mesiášovi- Kňazovi telo z mäsa a kostí

pomazaním Ducha Svätého

na záchranu chudobných a skrúšených srdcom:

chráň kňazov vo svojom lone a v Cirkvi,

Matka Spasiteľa.

 

Matka viery,

ktorá si sprevádzala Syna človeka do chrámu,

v naplnení prísľubov

daných našim otcom:

daruj Bohu Otcovi na jeho slávu,

kňazov svojho Syna,

ó Archa zmluvy.

 

Matka Cirkvi,

ktorá si s učeníkmi vo Večeradle

prosila Ducha

za nový ľud a jeho pastierov:

obsiahni pre službu kňazstva

plnosť darov,

Ó, Kráľovná apoštolov.

 

Matka Ježiša Krista,

bola si s ním na začiatku jeho života a poslania,

hľadala si ho ako Učiteľa v zástupe,

sprevádzala si ho na kríži,

vysilená jedinečnou a večnou obetou,

a po svojom boku si mala Jána ako svojho syna:

prijmi od počiatku všetkých povolaných ku kňazstvu,

ochraňuj ich pri ich formácii

a sprevádzaj svojich synov

v ich živote a službe,

Matka kňazov.

 

Amen