Preskočiť na obsah

Drahé matky, nikdy sa neprestaňte modliť!

Nedávno zomrela moja drahá babička. Bola matkou šiestich detí, ktoré sa všetky vydali, babičkou 26 detí, z toho 5 vydatých a jedného kňaza, a 8 pravnúčat. Po viac ako 63 rokoch pevného a žiarivého manželstva odišla do neba vo veku 89 rokov a opustila môjho starého otca, ktorý sa o ňu dlhé roky staral.

 

Moja mama, jej dcéra, mi niekoľkokrát povedala, aké neuveriteľné bolo, že sa nikdy nesťažovala na žiadne svoje utrpenie a že nikdy nebola neverná. Žila veľmi hlboko a konkrétne z modlitby a pre modlitbu a sviatosti. Jej najväčšou radosťou v živote bolo žiť v Kristovi a odovzdávať Krista ľuďom okolo seba.

A bola veľmi ľudská, trochu márnivá a v mnohých rodinných hrách často “tvorivo” narábala s pravidlami zo súťaživého postoja. Ale aj veľmi ľudská v tom pozitívnejšom zmysle, v počúvaní, starostlivosti, zmierovaní, službe. A hlavne to, čo nás robí najviac ľudskými, je to, čo nás povyšuje v Kristovi. Modliť sa bez prestania… Prijímanie Božieho milosrdenstva v spovedi… Prijímanie do Božieho života prostredníctvom častého sv. prijímania.

Matka našej drahej babičky sa veľmi modlila, aby sa jeden z jej synov stal kňazom. Všetci sa oženili a jej modlitby sa preniesli na ďalšiu generáciu… Nakoniec sa kňazmi stali pravnuk (ja) a vnuk (mamin bratranec, rok po mne). A kto vie, kto ešte príde!

V okamihu smrti sa obeta lásky stáva definitívnou.

Celá naša rodina si tak nedávno ešte hlbšie uvedomila, ako veľmi milovala Boha, ako veľmi milovala nás všetkých a mnohých ďalších.

A mnohým ľuďom som bez škrupúľ povedal: jej modlitby majú skutočný podiel na objavení môjho kňazského povolania a tiež na mojej vytrvalosti v povolaní! Vždy, keď ma videla, povedala mi, že sa za mňa každý deň modlila v každodennom ruženci.Mama mi opakovala, že sa za mňa modlila každý deň.

Aký dar pre Cirkev, pre svet je modliaca sa matka, babička, prababička, milujúca a veriaca žena!

Modlite sa za odpočinok mojej babičky Annemieke. Ale možno po jej svedectve a mnohých ďalších veciach, ktoré by som mohol vymenovať, môžeme začať prosiť aj o jej príhovor! Niekoľko ľudí už inštinktívne začalo prosiť o jej príhovor a niektoré osobitné milosti už boli udelené.

Modlite sa, modlite sa, vo svätých sviatostiach a prostredníctvom nich, a naša drahá Matka Cirkev a naša drahá rehoľná rodina budú požehnané hojnými povolaniami, svätými povolaniami!

 

Nech vás Boh všetkých žehná,

V Kristovi a Márii

Otec Johannes van Voorst IVE