Onze Heer Jezus Christus is veeleisend! Hij vraagt je telkens naar meer…

Wij zijn Pietro en Antonella, ouders van een contemplatieve zuster. Dit schrijven wil een getuigenis zijn van hoe wij de keuze van onze dochter beleven. Wij zijn vele jaren in onze parochie actief geweest als catechisten en zodoende te proberen om het geloof in onze Heer Jezus Christus te voeden,…

……