Johannes Paulus II: “Er is meer evangelische moed nodig”

BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID PAUS JOHANNES PAULUS II VOOR DE XXXIII WERELDGEBEDSDAG VOOR ROEPINGEN (1996) Maar onze gemeenschappen moeten nog meer geloven in het belang van het voorstellen van de vele projecten van christelijk leven en kerkelijke functies, bedieningen en charisma’s, die in de loop der eeuwen door de Geest…

……

Johannes Paulus II: Het gebed is onze kracht

Uit de boodschap van de Heilige Paus Johannes Paulus II voor de XXIVe Wereldgebedsdag voor Roepingen (1987)   Geconfronteerd met het verschijnsel van het geringe aantal mensen dat zich toewijdt aan het priesterschap en het religieuze leven, kunnen wij niet passief blijven, zonder iets te doen wat in onze macht…

……

HEILIGE JOHN PAUL II: “DE KERK HEEFT EEN IMMENSE BEHOEFTE AAN PRIESTERS”.

Boodschap van Paus Johhanes Paulus II voor de 23E Wereldgebedsdag  voor Roepingen (1986)   Over het thema roepingen heeft het Tweede Vaticaans Concilie ons een zeer rijk leerstellig, geestelijk en pastoraal patrimonium aangeboden. In overeenstemming met haar diepgaande visie op de Kerk bevestigt zij plechtig dat de plicht om roepingen…

……

Heilige Johannes Paulus II: “De klaagzang van Christus raakt onze personen diep…”

Uit de boodschap van de Paus Johannes Paulus II voor de XXI Werelddag voor Roepingen (1984)   Als pastoor van de universele Kerk kan ik niet nalaten nogmaals mijn hart voor u te openen en uiting te geven aan de bezorgdheid die mij voortdurend bezielt voor de daadwerkelijke toename van…

……