Toewijding aan het Heilig Hart van Jezus, door H. Johannes Paulus II

Heer Jezus Christus, Verlosser van het menselijk geslacht, wij wenden ons tot uw allerheiligst Hart met nederigheid en vertrouwen, met eerbied en hoop, met een diep verlangen om u eer, glorie en lof te geven. Heer Jezus Christus, Redder van de wereld, wij danken U voor alles wat U bent…

……

Het gebed voor roepingen van kardinaal Mercier

Jezus, eeuwige Herder der zielen, hoor het gebed dat wij tot U richten voor de priesters. Tegenover hen voelt U de meest aanhankelijke en fijngevoeligste liefde van Uw Hart, die diepe liefde waarin alle intieme banden die U met de zielen verbinden, verenigd schijnen te zijn. Kijk barmhartig naar al…

……