Het gebed voor roepingen van kardinaal Mercier

Jezus, eeuwige Herder der zielen, hoor het gebed dat wij tot U richten voor de priesters. Tegenover hen voelt U de meest aanhankelijke en fijngevoeligste liefde van Uw Hart, die diepe liefde waarin alle intieme banden die U met de zielen verbinden, verenigd schijnen te zijn. Kijk barmhartig naar al…

……