OPLEIDING – Methode om de keuze te maken, P.E.BUSUTTIL, S.J.

De jonge man moet voor de Gekruisigde Jezus gaan staan ​​en serieus heroverwegen waarvoor God hem heeft geschapen. Laat hem goed nadenken over de eerste zin van de catechismus: “God heeft mij geschapen om van hem te houden, hem te dienen en mijn ziel te redden.” Laat hem op een…

……