Ga naar de inhoud

St. Johannes Paulus II: Open uw hart voor Christus met vertrouwen!

BOODSCHAP VAN PAUS JOHANNES PAULUS II VOOR DE 34E WERELDGEBEDSDAG VOOR ROEPINGEN (1996)

Bovenal richt ik mij nu tot jullie, jongeren, tot wie ik mij wil richten: Christus heeft jullie nodig om zijn heilsplan uit te voeren! Christus heeft jullie jeugd en jullie edelmoedige enthousiasme nodig om het Evangelie te verkondigen! Geef gehoor aan deze oproep door je leven aan hem en aan je broeders en zusters te geven. Vertrouw op Christus. Het zal uw hoop of uw plannen niet teleurstellen; integendeel, het zal hen met betekenis en vreugde vervullen. Hij zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Joh 14,6).

Open je hart met vertrouwen voor Christus. Laat zijn aanwezigheid in u versterkt worden door dagelijks, doordrenkt van aanbidding, te luisteren naar de Heilige Schrift, die het boek van het leven en de gerealiseerde roepingen vormt.