Nieuwsbrief Oktober 2022

Boodschap van pater Bernardo Ibarra

Lieve vrouwen van het 40-uren project,

 

Vandaag staat er veel op het spel. We leven in moeilijke tijden. En zoals het gezegde in Argentinië luidt: “voor grote kwaden, grote remedies”. Vandaar de oorsprong van het 40-uren project voor roepingen. Het is de grote remedie die we in deze tijd moeten gebruiken: het vergroten van priester- en religieuze roepingen.

 

Sommigen zullen zeggen dat het beter is om iets anders te doen, of dat er echt belangrijkere dingen zijn om je zorgen over te maken, zoals armoede, oorlog, drugsmisbruik, enz. Maar dat is niet zo, het belangrijkste is altijd dat de weg naar de hemel openstaat, want, zoals de grote Fulton Sheen zei: “als zielen niet gered worden, dan wordt er niets gered”. Het heeft geen zin om geen arme mensen meer te hebben als er geen priesters zijn. Het heeft geen zin de oorlog te staken als de mannen die God gemaakt hebben op onze altaren ontbreken. Het heeft geen zin.

 

Vandaar de urgentie van het uur en de dwingende noodzaak om voor het tabernakel te knielen en te vragen om wat hij ons opdroeg te vragen: “een toename van arbeiders voor de oogst”.

 

De onvermoeibare missionaris in Alaska, Segundo Llorente, werd verteerd door het verlangen om roepingen op te wekken, ook al was het voor hem heel moeilijk om dat onder de Eskimo’s te doen. Toch drong hij er bij de Heer op aan dat hij, vanwege zijn levendig verlangen om zijn instrument te zijn in deze nobele taak, duizenden priesters en religieuzen zou voortbrengen in andere landen. Elke andere grote ziel kan niet anders dan dezelfde verlangens hebben.

 

De tijden waarin wij leven dringen ons op en verplichten ons aandacht te schenken aan het wezenlijke: zielen moeten gered worden. Geef me zielen”, zei Don Bosco altijd, “en hou de rest”. Moge dit het motto zijn van de vrouwen van het 40-uren project, zodat zij met dit innerlijke vuur in hun hart duizenden nieuwe roepingen voor zijn Kerk van God mogen stelen, steeds in gedachten houdend dat “wie zoekt, vindt”.

 

God zegene jullie,

 

P. Bernardo Ibarra, IVE

Gebed voor de Heiliging van Priesters van de H. Theresia van het Kind Jezus

O Jezus die het priesterschap heeft ingesteld om op aarde voort te bestaan

het goddelijke werk van het redden van zielen

bescherm uw priesters (vooral: …………..)

in de toevlucht van uw heilig hart.

Houd hun geconsacreerde handen onbesmet,

die dagelijks uw heilig lichaam aanraken,

en hun lippen zuiver houden met uw bloed.

Bewaar hun harten zuiver,

gemarkeerd met het sublieme zegel van het Priesterschap,

 en laat de geest van de wereld hen niet besmetten.

Vergroot het aantal van uw apostelen,

en moge uw heilige liefde hen beschermen tegen alle gevaar.

Zegen hun werk en arbeid,

 en dat als vrucht van hun apostolaat het heil van vele zielen mogen verkrijgen

zodat ze zijn troost hier op aarde zijn en zijn eeuwige kroon in de hemel.

Amen.

Heilige Johannes Paulus II: “De klaagzang van Christus raakt onze personen diep…”

Uit de boodschap van de Paus Johannes Paulus II voor de XXI Werelddag voor Roepingen (1984)

 

Als pastoor van de universele Kerk kan ik niet nalaten nogmaals mijn hart voor u te openen en uiting te geven aan de bezorgdheid die mij voortdurend bezielt voor de daadwerkelijke toename van roepingen tot het heilig ambt, tot het godgewijde leven in zijn verschillende vormen en tot het missieleven. Dit is inderdaad een probleem van vitaal en fundamenteel belang voor de gemeenschap van gelovigen en voor de hele mensheid…..

 

De Goede Herder wil zijn kudde voortdurend vergroten. Er zijn inderdaad andere schapen buiten de kudde (vgl. Joh. 10, 16). Hij heeft altijd de dramatische ervaring van de menigte van alle tijden voor ogen, “uitgeput en verslagen als schapen zonder herder”, wat hem doet uitroepen: “De oogst is overvloedig, maar de arbeiders zijn weinig” (Mt 9, 36-37). De barmhartige klaagzang van het Hart van Christus wordt steeds weer herhaald en maakt diepe indruk op ons. Wie kan ongevoelig blijven tegenover de duizelingwekkende toename van de behoefte aan evangelisatie? De goddelijke Verlosser vraagt ons allen mee te werken opdat er nooit een gebrek zal zijn aan evangeliewerkers, opdat er altijd mannen en vrouwen zullen zijn die vastbesloten zijn zich volledig toe te wijden aan het dienst van het Volk van God.

Reacties zijn gesloten.