Nieuwsbrief – februari 2022

Johannes Paulus II: “Er is meer evangelische moed nodig”

BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID PAUS JOHANNES PAULUS II VOOR DE XXXIII WERELDGEBEDSDAG VOOR ROEPINGEN (1996)

Maar onze gemeenschappen moeten nog meer geloven in het belang van het voorstellen van de vele projecten van christelijk leven en kerkelijke functies, bedieningen en charisma’s, die in de loop der eeuwen door de Geest zijn opgewekt en door de herders van de Kerk als legitiem en authentiek zijn erkend. Zelfs nu, nu de samenleving snel en ingrijpend verandert, moet het christelijk voorstel in de gemeenschappen van gelovigen elke vorm van passieve berusting overwinnen en vol vertrouwen en moed volledige zin geven aan het bestaan door de aanwezigheid en de werking van God in het menselijk leven te verkondigen.

Vandaag, in het licht van de uitdagingen van de hedendaagse wereld, is een grotere evangelische durf nodig om de inzet voor de bevordering van roepingen te realiseren, overeenkomstig de uitnodiging van de Heer om met nadruk te vragen om arbeiders voor de verspreiding van het Koninkrijk van God (vgl. Mt. 9, 37-38).

 

… De Kerk moet haar authentieke beeld manifesteren in de dagelijkse inspanning van trouw aan God en aan de mensheid. Wanneer zij deze missie in diepe harmonie uitvoert, wordt zij de voedingsbodem voor moedige keuzes van onvoorwaardelijke toewijding aan het Evangelie en aan het volk van God.

Reacties zijn gesloten.