Ga naar de inhoud

Missionarissen met hem, door hem en in hem

“De verplichting van elke missionaris… op de hoogte zijn van alles wat met het leergezag van de Kerk te maken heeft door middel van pauselijke documenten. Maar nu zou ik specifiek willen verwijzen naar de apostolische exhortatie van Zijne Heiligheid Paulus VI ‘Evangelii Nuntiandi’, over de evangelisatie van de hedendaagse wereld.

“Ik beveel de studie, meditatie en verdieping van ‘Evangelii Nuntiandi’ ten zeerste aan… Ik denk dat het heel belangrijk is om het altijd in gedachten te houden als iets dat ons onrustig maakt, dat ons zorgen baart, dat ons martelt, dat ons geen rust gunt zolang er één persoon in de wereld is die het Licht niet kent, het zijn wij missionarissen.

‘Dit is missionarissen zijn, ons dierbaarste recht, onze liefste plicht en onze heiligste plicht. Een plicht en recht dat we op geen enkel moment in ons leven mogen vergeten. Missionarissen zijn… Hoe?… om je leven te geven als het nodig is… Waar?… Overal… Wanneer?… Altijd… Meteen? gehoorzaamheid. Zoals hij, die ‘gehoorzaam was tot de dood, ja, de dood aan het kruis’, en ‘zie, ik kom om uw allerheiligste wil te doen’.”

… “Missionarissen met hem, voor hem en in hem. Maar zoals hij, met hem en in hem in elke zin van het woord: in opoffering, in pijn, in lijden, zelfs in de dood… Maar ook in vreugde, in onze dagelijkse Eucharistie, in ons gebed, in onze aanbidding, in ons dagelijks apostolaat, in elk soort werk, terwijl we slapen en eten, terwijl we rusten en terwijl we ademen, terwijl ons leven van minuut tot minuut en in elke slag van ons hart wordt verteerd! Altijd dochters, altijd; Onze missionaire geest moet universeel zijn, hij moet alle volkeren, rassen en naties omvatten, hij moet de wereld omvatten, er mogen geen grenzen van welke aard dan ook zijn.

Maar getuigenis is niet genoeg, het is onontbeerlijk en dringend om ‘levend te prediken’: “Maar hoe zullen zij Hem aanroepen in wie zij niet hebben geloofd, en hoe zullen zij horen als niemand tot hen predikt?… Daarom komt het geloof voort uit het horen, en het horen van het woord van Christus” (E.N. n.42). Dat is de reden waarom de Missionaris… hij zal er alles aan doen dat er geen dag voorbijgaat zonder op de een of andere manier Christus te hebben gepredikt.”

“Te weten dat het tot nu toe slechts een klein deel van de mensheid is dat weet dat de ware God voor ons missionarissen iets onuitstaanbaars moet zijn, iets martelends, iets dat ons niet met rust mag laten en dat ons aanspoort om alles, alles te doen, zodat hij gekend en geliefd kan worden door alle bewoners van deze wereld.”

“Met deze overpeinzingen laat ik jullie, dochters, achter in de armen van onze Vader God, onder de werking van de Heilige Geest; Mogen zij hen inspireren met de beste manier om de grote waarheid dat Christus al gekomen is, aan de hele wereld te brengen.”

 

Dienaar Gods Ma. Inés-Teresa Arias

Uit circulaire nr. 13, 1977.