OPLEIDING – Methode om de keuze te maken, P.E.BUSUTTIL, S.J.

De jonge man moet voor de Gekruisigde Jezus gaan staan ​​en serieus heroverwegen waarvoor God hem heeft geschapen. Laat hem goed nadenken over de eerste zin van de catechismus: “God heeft mij geschapen om van hem te houden, hem te dienen en mijn ziel te redden.”

Laat hem op een stuk papier schrijven:

 1. Welke voordelen vind ik in het religieuze leven om dit doel van mij te bereiken? Natuurlijk moet je ook rekening houden met je levensomstandigheden, je karakter, enz.
 2. Welke nadelen vind ik in het religieuze leven om dit doel van mij te bereiken?

Neem dan nog een papiertje waarin je de voor- en nadelen opschrijft die je zult vinden om het uiteindelijke doel te bereiken door in de wereld te blijven.

Nadenkend en biddend vindt u nogal wat om op papier te zetten. Dan zal hij samen met zijn geestelijke Vader de voor- en nadelen inventariseren en dienovereenkomstig beslissen. Het spreekt voor zich dat dit evenwicht niet louter numeriek, maar moreel moet zijn. Soms kan een enkel nadeel alle voordelen teniet doen en vice versa. Deze methode is erg handig voor degenen die zich in een rustige en kalme periode bevinden of voor degenen die zich niet aangetrokken voelen tot of geneigd zijn tot een bepaalde levensstaat.

Aan de andere kant, voor degenen die het religieuze leven al willen, maar desondanks de keuze moeten maken om de hierboven aangegeven redenen, zal deze methode niet zo geschikt zijn. Voor hen is het voldoende dat ze oprecht schrijven wat de redenen zijn die hen ertoe bewegen het priesterschap of het religieuze leven te verlangen. Uit de lijst die ze maken, zal het mogelijk zijn om te zien of ze al dan niet een juiste intentie hebben en dus of de roeping van God komt en waar is of dat het ‘t resultaat is van menselijke redenen en belangen en daarom niet waar is.

Ten behoeve van elkaar geven we een lijst van bovennatuurlijke en goede redenen waarom men het religieuze leven kan verlangen en kiezen. Deze redenen kunnen ook worden beschouwd als voordelen die in het religieuze leven worden gevonden.

A. REDENEN OM HET RELIGEUZE LEVEN TE KIEZEN

 

 1. Ik ben er zeker van mijn ziel te redden: het is weg van de gevaren en verleidingen van de wereld. Er is de belofte van Jezus: “Je zult honderdvoudig ontvangen in dit leven en dan het eeuwige leven.”
 2. Men is bijna vrij van doodzonde: Laten we eens kijken hoe Sint Bernard de spirituele voordelen van de religieuze beschrijft: “Hij leeft zuiverder, hij valt zelden, hij staat snel op, hij sterft zelfverzekerd, hij is sneller van het vagevuur verlost en hij wordt overvloediger betaald”. We kunnen gerust stellen dat een goede religieus gemakkelijk zijn hele leven door kan gaan zonder een doodzonde te begaan.
 3. Je bereikt perfectie: de religieuze bevindt zich in een staat die voortdurend streeft naar perfectie, ernaar streeft en het met alle middelen zoekt. De kerk keurt de regels van religieuze orden goed om te zeggen dat wie ze in acht neemt, zeker perfectie zal bereiken.
 4. Heiligheid is gemakkelijk te bereiken: Perfectie leeft in heldendom. Het altijd gehoorzamen aan het ontkennen van de eigen wil, een leven altijd onderwerpen aan een Regel, aan een gemeenschappelijk leven, altijd doen wat anderen willen, het afsterven van elk eigen verlangen, maakt de religieuze tot een verborgen held. Dan komen de spirituele hulpmiddelen: een constante spirituele begeleiding, een solide en robuuste ascetische vorming, een overvloedige dosis gebed, spirituele lezingen, ascetische lezingen en conferenties, frequente bezoeken aan het Heilig Sacrament; kortom, we wonen in hetzelfde huis met Jezus, die altijd tot onze beschikking staat.
 5. Ik wil alleen leven voor de eeuwige goederen, die de enige zijn die ik waardeer: voor sommigen zou het een verschrikkelijke vernedering zijn, een onvergeeflijke tegenstrijdigheid om te leven voor de dingen van de aarde. Ze dorsten naar de goederen van de geest, ze zien dat alleen deze het hart kunnen bevredigen, en het gevolg is dat ze een ware minachting voor de wereld opvatten en inzien dat het belangrijk is om alleen te leven voor de goederen van de hemel.
 6. Ik ben bang voor de hel: het is geen lafheid of gemeenheid, maar eerder een heilig gevoel dat we niet zouden hebben zonder een ware genade van God en dat alleen in staat is heiligen te maken.
 7. Ik zal een heilige dood hebben: Van de religieuzen kan men zeggen: “Zalig zijn de doden die in de Heer sterven”. Hij heeft voor God geleefd, hij sterft in Hem en voor Hem, zijn werken zijn alleen door God gemaakt en voor de zielen die ze zullen volgen.
 8. Er wordt een spiritueel georganiseerd leven geleefd: de religieuze leidt een leven dat wordt gereguleerd door een schema dat hem periodiek de aankondiging brengt van een nieuw werk dat voor God moet worden gedaan.
 9. Men is er zeker van dat hij altijd de Wil van God doet: dit wordt verkregen door gehoorzaamheid. De religieuze overste vertegenwoordigt, krachtens zijn gezag, God voor mij, en wat hij me zegt te doen is zeker Gods wil, tenzij het niet zondig is. Dit voorrecht wordt alleen genoten door religieuzen.
 10. Geluk van religieus leven: “Religieuzen zijn gelukkig op deze aarde omdat ze weten dat na de dood God op hen wacht, de prijs.” Geluk is niet alleen een reactie op hoop voor de toekomst, maar ook op de vreugdevolle realiteit van het heden. Het komt voort uit de zekerheid van vriendschap met God, uit het gezelschap van heilige religieuzen, uit versterving, uit reinheid en uit een complex van dingen die de religieuzen een geestelijke jeugd geven.
 11. Ik wil een leven leiden van opoffering en verzaking: er is geen duidelijker en zekerder teken van liefde voor God. Er moet duidelijk worden gesteld dat het religieuze leven een paradijs is, een vreugde, een genade, maar alleen voor degenen die het serieus willen leven, toegewijd aan het kruis van hun plicht en de exacte naleving van de regels. Hij die om deze reden de religie betreedt, zal zijn roeping nauwelijks verliezen.
 12. Ik wil een leven van zuiverheid leiden: velen zien dat het in de wereld bijna onmogelijk is om een ​​leven van zuiverheid te leiden, en dan richten ze hun blik op het religieuze huis waar de lelies van de Heer worden gekweekt en waar alles zuiverheid en reinheid van hart is.
 13. Ik zal mijn verdiensten vergroten: de opeenstapeling van verdiensten die in één enkele dag van het religieuze leven over de ziel van een religieus stroomt, is niet te overzien.
 14. Ik zal leven in het gezelschap van goede zielen: Religieuzen vinden de meest effectieve hulp voor hun geestelijk leven door zichzelf omringd te vinden door zielen vol van Gods liefde, verlangens naar perfectie, goede wil, wederzijdse hulp om altijd beter te zijn in de ogen van God.
 15. Schoonheid van het priesterschap: de priester, dienaar van God, die de Allerhoogste het goddelijke offer voor de gezondheid van de mensheid brengt; de priester die vrijspreekt, doopt, het Brood des Levens uitdeelt, helpt bij de laatste pijn; de priester die adviseert, troost, helpt, zegent in de naam van God; de priester die door de eeuwen heen de zichtbare aanwezigheid van Christus in de wereld vernieuwt, is een ideaal dat elk hart kan fascineren dat ernaar verlangt een nuttig en vol leven te leiden.
 16. Ik verenig me met God met de drie geloften: drie gouden kettingen die God verenigen, die onze verdiensten verdubbelen, die ons de favorieten maken, die het ons gelukkig onmogelijk maken om terug te gaan en ons bijna dwingen om te volharden. Ze maken van ons de eerstelijnsvrijwilligers die de Meester volgen waar Hij ook gaat.
 17. Ik zal een serieuze en diepe training krijgen: het is geen reden om veracht te worden. Het hebben van een schitterend licht, een zekere gids, een serieuze en solide voorbereiding om de heilige berg van het geestelijk leven te beklimmen, is niet zomaar iets.
 18. Ik zal veel stemmen hebben als ik sterf: als een religieuze sterft, denken zijn broeders in de religie na over de stemmen voor zijn ziel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *