Lu Monferrato, een klein dorp waar iets grootst gebeurde.

Lu Monferrato: het voortdurende gebed van de moeders daar, gaf in een Italiaans dorpje een overvloedige oogst: 323 roepingen!

In het noorden van Italië, ongeveer 90 kilometer ten oosten van Turijn, gesitueerd in een vooral landelijke omgeving, ligt het dorpje Lu Monferrato. Het heeft een paar duizend inwoners. Voor het oog van de wereld is het niets meer dan een pittoresque Italiaans dorpje, maar toch is hier iets groots gebeurd.

Vanaf 1881 werd in Lu een discrete actie ontketend door de moeders daar. Zoals op veel plekke op deze aarde waar goede christelijke vrouwen wonen, droegen de dames van deze gemeenschap een diep verlangen in hun hart: ze verlangden dat een van hun zonen priester gewijd zou worden of dat een van hun dochters zich volledig zou wijden aan de dienst aan God.

Met dit verlangen in hun innerlijk gingen ze, eerst nog ieder voor zich, naar de plaatselijke kerk om met de Heer te praten en Hem dit verlangen voor te leggen. Al gauw kwam dit diepe verlangen aan het licht. Ze namen elkaar in vertrouwen en in korte tijd ontdekten ze met grote vreugde hoeveel moeders hetzelfde verlangen deelden.

Zo kwam het dat de dames onder leiding van de plaatselijke pastoor, Alessandro Canora, elke dinsdag samen begonnen te komen voor aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en om te bidden om roepingen. Iedere eerste zondag van de maand ontvingen ze de H. Communie met deze intentie, en tijdens de Mis baden de moeders samen om priesterroepingen te vragen.

Dankzij het vertrouwvol gebed van deze moeders en de openheid van hart van de ouders, leefden deze families in serene vrede en vreugdevolle devotie, wat het hun kinderen makkelijker maakte om hun roeping te onderscheiden.

Liefde dat gebed wordt…

Het gezegde van de Heer: “Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren” (Mt 22, 14) moeten we op deze manier begrijpen: velen zijn geroepen, maar weinig geven er gehoor aan. Niemand had kunnen vermoeden dat de Heer het gebed van deze moeders zo overvloedig zou verhoren.

 

 

Uit dit kleine dorpje kwamen 323 roepingen tot het Godgewijde leven (driehonderdtweeëndertig!): 152 priesters (waaronder ook reli

gieuzen) en 171 vrouwelijke religieuzen, lid van in totaal 41 congregaties.

Zalige Filippo Rinaldi

Uit een en dezelfde familie kwamen soms 3 of 4 roepingen. Het bekendste voorbeeld is dat van de familia Rinaldi. De Heer riep maar liefst zeven kinderen uit deze familie! Twee dochters werden Salesiaanse zusters en als zodanig uitgezonden naar Santo Domingo, waar ze waardevolle pioniers en missionarissen waren. Vijf jongens werden Salesiaanse priesters.

De bekendste van de vijf broers is Filippo Rinaldi, die de derde opvolger van Don Bosco werd. Hij werd op 29 april 1990 zalig verklaard. Veel jongeren uit Lu traden in bij de Salesianen. Dat is niet zo verwonderlijk als we bedenken dat Don Bosco vier keer het dorp bezocht. Hij was aanwezig bij de eerste Mis die zijn geestelijke zoon Filippo Rinaldi in zijn geboortedorp opdroeg. Filippo bracht graag het geloof van de families van Lu in herinnering: “Een geloof dat onze ouders deed zeggen: ‘De Heer gaf ons kinderen, dus als Hij ze roept, kunnen wij zeker geen nee zeggen’”.

Luigi Borghina en Pietro Rota leefden de spiritualiteit van Don Bosco op zo’n manier dat de een “de Don Bosco van Brazilië” werd genoemd en de ander “de Don Bosco van Valtellina”. Ook Mgr. Evasio Colli, Aartsbisschop van Parma, kwam uit Lu. Van hem zei Johannes XXIII: “Hij had paus moeten worden in mijn plaats. Hij had alles in huis om een grootste paus te zijn”.

Elke tien jaar komen alle priesters en religieuzen die in leven zijn vanuit de hele wereld samen in hun dorp. Pastoor Mario Meda, die jarenlang pastoor was in Lu, zegt dat deze ontmoetingen altijd een waar feest zijn, een feest uit dankbaarheid voor de grootste dingen die God in Lu gedaan heeft.

Het gebed dat de moeders gebruikten was kort, eenvoudig, maar met diepgang: “Heer, maak dat één van mijn zonen priester wordt! Ik wil zelf als goed christen leven en ik wil mijn zonen goed kunnen begeleiden zodat ik de genade zal hebben U, Heer, een heilig priester aan te kunnen bieden. Amen.”

Deze foto is uniek in de geschiedenis van de katholieke kerk. Van 1 tot 4 september 1946 kwamen de religieuzen en priesters van Lu samen in hun geboortedorp. Deze bijeenkomst had een uitwerking op de hele wereld.

Reacties zijn gesloten.