Litanie van het Heilig Hart van Jezus

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

 

Christus, aanhoor ons.

Christus, aanhoor ons.

Christus, verhoor ons.

Christus, verhoor ons.

 

God, hemelse Vader,

ontferm U over ons.

God, Zoon, Verlosser van de wereld,

ontferm U over ons.

God, Heilige Geest,

ontferm U over ons.

Heilige Drievuldigheid, één God,

ontferm U over ons.

 

Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, in de schoot van de Moedermaagd door de Heilige Geest gevormd,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, met het Woord van God zelfstandig verenigd,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, van oneindige majesteit,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, heiligdom van God,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, huis van God en deur van de hemel,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, brandoven van liefde,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, waarin rechtvaardigheid en liefde wonen,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, vol goedheid en liefde,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, afgrond van alle deugden,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, allerlofwaardigst,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, waarin al de schatten van wijsheid en wetenschap zijn,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, in wie de Vader zijn welbehagen stelt,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, uit wiens volheid wij allen ontvangen hebben,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, geduldig en allerbarmhartigst,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, mild voor allen die U aanroepen,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, bron van leven en heiligheid,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, zoenoffer voor onze zonden,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, verzadigd van versmadingen,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, om onze zonden vermorzeld,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, met de lans doorstoken,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, bron van alle troost,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, zaligheid van hen die op U hopen,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, hoop van hen die in U sterven,

ontferm U over ons.

Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle Heiligen,

ontferm U over ons.

 

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,

spaar ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,

verhoor ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,

ontferm U over ons.

 

Jezus, zachtmoedig en ootmoedig van hart.

Maak ons hart gelijkvormig aan Uw Hart.

 

Laten wij bidden.

Almachtige en eeuwige God, zie neder op het Hart van Uw allerliefste Zoon, en op de lofzeggingen en voldoeningen, die Hij U in naam van de zondaars opdraagt.  Laat U verzoenen en verleen vergiffenis aan hen die Uw barmhartigheid afsmeken, in de naam van diezelfde Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in alle eeuwigheid.

Amen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.