Ga naar de inhoud

Johannes Paulus II: “Uw Koninkrijk kome”

BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID PAUS JOHANNES PAULUS II VOOR DE XXXVI WERELDGEBEDSDAG VOOR ROEPINGEN (1999)

De aanroep “Uw Koninkrijk kome” roept op tot bekering en herinnert ons eraan dat de aardse reis van de mens in het teken moet staan van het dagelijks zoeken naar het koninkrijk van God vóór en boven alles. Het is een aanroeping die ons uitnodigt om de wereld van de verdwijnende woorden te verlaten om, ondanks alle moeilijkheden en tegenstand, edelmoedig de verplichtingen aan te gaan waartoe de Heer ons oproept.

De Heer vragen “Uw Rijk kome” houdt ook in dat men het Vaderhuis als zijn eigen woonplaats beschouwt, dat men leeft en handelt volgens de stijl van het Evangelie en liefheeft in de Geest van Jezus; het betekent tegelijkertijd ontdekken dat het Koninkrijk een “klein zaadje” is, begiftigd met een onvermoede volheid van leven, maar voortdurend blootgesteld aan het risico om verworpen en vertrapt te worden.

Mogen zij die geroepen zijn tot het priesterschap of tot het godgewijde leven het zaad van de roeping dat God in hun hart heeft gelegd, met gulle bereidheid aanvaarden. De Vader nodigt hen uit om Christus met een onverdeeld hart te volgen en vreugdevolle en vrije apostelen van het Koninkrijk te zijn. In hun gulle antwoord op de uitnodiging zullen ze het ware geluk vinden waar hun hart naar verlangt.