Het gebed voor roepingen van kardinaal Mercier

Jezus, eeuwige Herder der zielen, hoor het gebed dat wij tot U richten voor de priesters. Tegenover hen voelt U de meest aanhankelijke en fijngevoeligste liefde van Uw Hart, die diepe liefde waarin alle intieme banden die U met de zielen verbinden, verenigd schijnen te zijn.

Kijk barmhartig naar al die schare onwetende zielen, voor wie de priester een licht moet zijn; naar al die werkslaven, die iemand zoeken om hen te bevrijden van bedrog en om hen te redden in Uw naam.

Denkt aan al die kinderen, aan al die jonge mensen, die een gids zoeken die hen naar U kan leiden.

Denkt, Heer, aan zoveel schepselen die lijden en behoefte hebben aan een hart dat hen troost en hen naar Uw Hart leidt.

Denkt aan al de zielen die de volmaaktheid zouden kunnen bereiken als zij op hun weg de hulp van een heilige priester zouden vinden.

Geef dat Uw priesters deze hele mensheid, die bezwijkt aan zwakheid, tot U mogen leiden, zodat de hele aarde vernieuwd wordt, de Kerk verheven, en het Rijk van Uw goddelijk Hart in vrede kan worden gevestigd.

O Onbevlekte Maagd, Moeder van de eeuwige priester, die Johannes, de geliefde priester van Jezus, als eerste geadopteerde zoon had, en die in het Cenakel als Koningin de bijeenkomst van de Apostelen voorzat, verkrijg voor de Kerk van uw Zoon een voortdurend Pinksteren, onophoudelijk vernieuwd. Het zij zo.

Gebed: Hart van Jezus, U die het katholieke priesterschap hebt ingesteld in de nacht van het avondmaal, als uitdrukking en vrucht van Uw immense en zachte liefde, geef dat wij priesters mogen geven die, zoals U, de zielen, de armen en het Kruis liefhebben; priesters die, in navolging van U, goed mogen doen waar zij ook gaan en onder de mensen vrede en vergeving van zonden zaaien.

Liefhebbend Hart van Jezus, wend U ertoe te luisteren naar het vurig gebed waarmee Uw volk vraagt om de heiliging van hun voorgangers. Hart vol liefde, leer hen U lief te hebben zoals U wenst; maak hen heilig, onbevlekt, verstandig en wijs. Laat ze alles voor iedereen doen naar Uw voorbeeld.

Zij zijn de bewakers van Uw heilig Lichaam en Bloed; maak hen daarom trouw aan zo’n heilige taak; breng hen de eerbied bij die Uw Lichaam toekomt, en een brandende dorst naar Uw Bloed, zodat zij, proevend van de zoetheid ervan, verzadigd, gesterkt en gezuiverd mogen worden in het vuur van de goddelijke liefde.

Aanvaard, Heer Jezus, onze nederige smeekbeden; kijk met Uw goddelijke ogen vanuit de hemel neer op Uw priesters; vervul hen met vurige ijver voor de bekering van de zondaars; houd de gezalfde handen die dagelijks Uw onbevlekte Lichaam aanraken onbesmet; Verzegel met heiligheid die lippen die met Uw kostbaar Bloed zijn bevlekt; houd zuiver en bovenmenselijk dat hart dat getekend is met het glorieuze teken van Uw verheven priesterschap; zegen hun arbeid met overvloedige vruchten, en maak dat allen voor wie zij op aarde werken, op een dag hun vreugde en hun kroon in de hemel zullen zijn.

Eucharistisch Hart van Jezus, model van priesterharten, schenk ons heilige priesters!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *