GEVOLGEN VAN ‘NEE’ ZEGGEN TEGEN DE ROEPING

DE GEVOLGEN VAN DE WEIGERING

Laten we even nadenken en kijken wat de gevolgen van dit nee kunnen zijn; in welke positie plaatsen ze de jongere en waar zullen deze ‘in een opwelling achtergelaten roepingen’ meestal toe leiden?

  1. Gevolgen voor het individu

God had het religieuze leven voor mij voorbereid en op mijn pad een reeks genaden, bewegingen en hulpen geplant die mij stap voor stap zouden vergezellen, mij zouden helpen en uiteindelijk tot verlossing zouden leiden en wie weet tot heiligheid.

Ik, vanwege mezelf, uit eigen vrije wil, weiger dat pad en zet mezelf op een ander. Hoe zal ik mezelf vinden? Ik zal zeker voldoende genaden hebben die God niemand ontzegt, maar het zal ook absoluut onmogelijk voor mij zijn om mezelf te redden. Zal ik die effectieve, overvloedige, voortdurende genaden hebben die God voor mij in het andere leven en zonder welke zal mijn arme natuur, die al zo zwak is, waarschijnlijk niet gered worden behalve met grote moeite en met veel moeite?

Ik weet het niet! Zeker, de barmhartigheid van het Hart van Jezus is zeer groot en kan zelfs dat punt bereiken. Maar we kunnen het niet eisen zoals we het zouden kunnen claimen als we het pad zouden volgen dat Hij zelf heeft aangeboden en voor ons heeft voorbereid …

Het kan zijn dat God heeft voorzien dat u, in de wereld, uzelf zeker zult veroordelen, en dan, om u te redden, geeft Hij u de roeping en neemt u weg van de wereld. Als je in zo’n geval de roeping van God niet volgt, zou je dan niet rechtstreeks, vanwege jou, naar een bepaalde ondergang gaan?

Feit is dat deze jongeren over het algemeen in zonde belanden en de meest exacte en voelbare bevestiging wordt gegeven van het bekende spreekwoord: “de corruptie van het beste is het ergste”1. Ze zijn ondergedompeld in een staat van voortdurend wroeging en proberen het te verdrinken door zichzelf, meer overdreven dan de anderen, te geven aan amusement en ‘afleiding’. Ze nemen vaak het standpunt in van de onverschilligen over religieuze zaken. Ze beginnen met het opgeven van gebed, dan de Vereniging en dan … al het andere.

En niet alleen dat, maar ze zullen ook in het eeuwige midden zijn. Ze zullen niet weten hoe ze goede ouders of goede echtgenoten of goede huisgenoten moeten zijn, omdat ze daar niet voor gemaakt zijn; hun pad was een andere. Bovendien straft de hemel hen vaak juist voor datgene waarvoor ze de roeping hebben verlaten, wat bijna altijd een of andere liefde of het verlangen naar het huwelijk is. Juist daarin zullen ze ‘ongelukkig’ zijn: een zelfgenoegzame, zieke vrouw, vaak verrast door een vroegtijdige dood, ziek of te weerbarstig, ongehoorzaam, respectloos en vaak onreine kinderen.

1“Corruptio optimi, pessima”.

2) Gevolgen voor Jezus

Het moet een grote teleurstelling zijn geweest voor het Hart van Jezus, die met uitbundigheid en liefde naar de jongeman van het Evangelie keek, om hem te zien gaan … bedroefd; hoor hem zeggen nee van aangezicht tot aangezicht.

Hier is wat een veertienjarige jongen me hierover schreef:

“Ik geloof, Vader, dat we ons niet kunnen voorstellen hoeveel het Hart van Jezus er niet van houdt als hij een jonge man roept en hij weigert hem te volgen en reageert niet op zijn oproep.

Hoeveel worden er genoemd! Maar hoe weinigen zijn er die de stem van God volgen! Aan de andere kant, hoe gelukkig moet hij zijn als hij een edelmoedige ziel vindt die in zijn voetsporen wil treden en zegt: Ja, ik zal je volgen om altijd van je te houden, omdat je zoveel van mij hebt gehouden! Bedankt Jezus!

Ja, Vader, ik wil lijden voor het Heilig Hart. En wie wil zichzelf niet opofferen als hij een beetje denkt aan de liefde die Jezus voor ons heeft en alles wat hij heeft gedaan en doet voor de liefde van zijn schepselen? Wel, wat maakt het uit dat ik een beetje lijd voor dat Hart dat zoveel van ons houdt?”

3) Gevolgen voor de kerk en voor de wereld

Een boek zei: Als Saint Patrick op veertienjarige leeftijd geen ja had gezegd, toen hij de roeping van God voelde, zou Ierland dan vandaag katholiek zijn? Als Sint Franciscus Xaverius, die honderdduizenden heidenen doopte, niet op zijn roeping had gereageerd, waar zouden al die zielen dan gebleven zijn?

En als Don Bosco, Don Orione, Sint Ignatius van Loyola, Sint Franciscus van Assisi en zoveel andere heiligen nee hadden gezegd tegen Jezus, waar zou dan al het goede zijn dat hun instellingen en hun heiligheid vandaag hebben gedaan?

Ik ben San Francisco niet! Denkt u misschien dat de heilige al heilig was toen hij zijn roeping aanvaardde of dat hij toen wist wat God met hem wilde doen?

Sint-Don Bosco zei altijd dat rond elke priester een bepaald aantal zielen wordt aangetrokken die hem van alle eeuwigheid zijn toevertrouwd en dat hij ze moet redden. Als hij niet beantwoordt, zullen die zielen worden achtergelaten zonder een voorganger. Andere jongeren zullen wel geroepen worden, dat is waar, maar die zullen “hun” ziel moeten redden.

Laten we de jongeman laten zien hoeveel goeds er zal afhangen van zijn genereuze en loyale JA, en integendeel, hoeveel onherstelbare vernietiging kan komen van een egoïstisch NEE.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *