Getuigenis van Lizarraga de Fuentes

Ik heb ben sinds ongeveer een jaar deelgenoot van de 40-uursgroep. Hoewel ik geen “IVE-moeder” ben (in letterlijke zin) maar alleen een “IVE-zuster”, is deze verbintenis voor mijn onontkoombaar geworden, en wel om verschillende redenen:

  1. Vanwege de onbetwistbare verplichting die alle christenen hebben om te bidden voor de heiligheid van de toegewijden.
  2. Omdat God ons arbeiders wil sturen, maar Hij wil ook dat wij Hem arbeiders sturen.
  3. Omdat ik religieuze broers heb, van wie sommigen ver weg wonen, voel ik veel vrede denkend dat ze eens per maand mijn naam op de lijst kunnen zien, wat hen eraan herinnert dat ze een zuster hebben die voor hen bidt, aan hen denkt en in haar hart bewaard.

Ik denk dat, voor hen en alle zendelingen van onze geliefde religieuze familie, het bestaan van deze groep, die hen liefheeft en houdt van wat zij liefhebben, hen grote vreugde en troost biedt op de momenten van vermoeidheid, pijn en eenzaamheid.

Tot slot waardeer ik dit initiatief dat, door Gods genade, de macht heeft om in de achterhoede te staan van de strijd die onze geliefden dagelijks voeren: onze kinderen, broers en vrienden. Moge onze Heer Jezus luisteren naar de smekingen die wij doen voor hen die ons hart vooral liefheeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *