Ga naar de inhoud

Gebed voor roepingen

Heilige Vader, die in alles voorziet,
gij zijt de Heer van de wijngaard en de oogst
en gij geeft allen loon naar werken.
In uw liefdevolle heilsplan
roept gij mannen en vrouwen, om met U
te werken aan de verlossing van de wereld.
Wij danken u voor Jezus Christus, uw levende woord,
die ons heeft bevrijd van onze zonden
en die met ons is om ons bij te staan in onze armoede.
Leid de kudde aan wie Gij het bezit van het Koninkrijk heeft beloofd.
Zend nieuwe arbeiders voor de oogst
en geef in de harten van de herders
vertrouwen op uw heilsplan,
standvastigheid in hun roeping en
heiligheid van leven.
Christus Jezus,
Die de apostelen riep aan de oevers van het Meer van Galilea,
en het maakte tot het fundament van de Kerk
en dragers van uw Evangelie,
steun in deze tijd uw Volk onderweg.
Geef moed aan degenen die u roept
tot uw volgeling in het priesterschap en het godgewijde leven,
zodat zij Gods akker mogen verrijken
met de wijsheid van uw Woord.
Maak hen tot gehoorzame instrumenten van uw liefde
in de dagelijkse dienst aan hun broeders en zusters.
Geest en heiligheid,
die uw gaven uitstort over alle gelovigen
en in het bijzonder over hen die geroepen zijn tot dienaren van Christus,
help jonge mensen de schoonheid te ontdekken van de goddelijke roeping.
Leer hen de ware weg van het gebed,
die gevoed wordt door het Woord van God.
Help hen de tekenen van de tijd te verstaan,
en zo uw Evangelie gelovig te kunnen verklaren en te zijn: dragers van verlossing.
Maria, Maagd die geluisterd heeft
en in wier schoot het Woord van de Heer,
opdat het, door ons ontvangen en overdacht,
mag groeien in ons hart.
Help ons de zaligheden van het geloof te beleven
zoals gij en ons met liefde zonder einde
toe te wijden aan de evangelisatie van allen die uw Zoon zoeken.
Geef ons, dat we allen mogen dienen,
en dienaren worden van het Woord dat wij hoorden,
zodat wij ons geluk mogen vinden
in een leven van blijvende trouw aan dat Woord.
Amen!