Ga naar de inhoud

Gebed voor priesters

Heer Jezus, ik bid voor uw priesters. Als ze aan het kruis van de biechtstoel zijn genageld, zet dan je kroon van licht op hen in plaats van je doornenkroon.

Dat wanneer ze U dag na dag het brood brengen dat uw lichaam is geworden, het geen routine wordt, maar een dagelijks wonder.

Moge Zijn handelen met zielen er altijd in bestaan dat Hij in hen de liefde en waarde achterlaat die U ons geeft.

Dat wanneer zij jong zijn, de kracht moge ontvangen van uw  laatste 3 jaren, en als ze oud zijn, ze mogen blijven voelen dat ‘God zich verheugt in hun jeugd’.

Moge de levende geest in vlees en bloed zijn zoals U, diep menselijk en volmaakt goddelijk.

Wanneer ontmoediging en zwakheid hen overweldigen op weg naar hun Golgotha, moge U er dan zijn, zoals Simon van Syrenus, om het kruis voor hen te dragen en hen tot vreugde te maken.

En moge er nooit een gebrek zijn aan hen die hun leven voor U geven, zoals U het voor ons hebt gegeven!