GEBED VOOR DE ZIELEN IN HET VAGEVUUR

Mijn Heer Jezus Christus

U bent niet gekomen om de zielen te verstrooien,

maar om de zielen van de mensen te bevrijden,

voor wie U de redding en de vrijheid was

door uw leven te geven voor hun redding;

wij smeken nederig om uw onuitsprekelijke barmhartigheid en genade…

en onuitsprekelijke genade,

opdat alle zielen van de overleden gelovigen (in het bijzonder de zielen van priesters)

die gekweld worden in de pijnen van het vagevuur,

zodat zij die rechtvaardig zijn

die terecht getroffen zijn door hun zonden

door uw goedheid vergeven worden,

want Gij hebt hen verlost met Uw kostbaar bloed,

mogen zij verkrijgen door de verdiensten

en voorspraak van de Heilige Maagd Maria en van al uw heiligen

dat u hen verlost van het leed dat zij ondergaan

en breng ze tot de glorie

waar zij U zullen loven en zich verheugen

voor eeuwig en altijd.

Amen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *