Ga naar de inhoud

Gebed voor de heiliging van priesters (Z.H. Pius XII)

O Jezus, Eeuwige Paus, Goede Herder, Bron van leven, die ons door de bijzondere vrijgevigheid van uw allerliefste Hart onze priesters heeft geschonken opdat wij de heiligingsprojecten die uw genade in onze zielen inspireert ten volle zouden kunnen volbrengen; wij smeken u: kom en help hen met uw barmhartige bijstand.

Wees in hen, o Jezus, levend geloof in hun werken, onwankelbare hoop in hun beproevingen, vurige liefde in hun voornemens. Moge Uw woord, straal van eeuwige Wijsheid, door voortdurende meditatie de dagelijkse voeding zijn van hun innerlijk leven. Moge het voorbeeld van Uw leven en Lijden vernieuwd worden in hun gedrag en lijden voor ons onderwijs, en verlichting en steun in ons verdriet.

Geef hen, o Heer, om los te staan van alle aardse belangen en alleen uw grotere glorie te zoeken. Geef hen om trouw te zijn aan hun plichten met een zuiver geweten tot hun laatste adem. En wanneer zij met de dood van het lichaam de goed uitgevoerde taak in uw handen overdragen, geef hen dan, Jezus, U die hun Meester op aarde was, de eeuwige beloning: de kroon van gerechtigheid in de luister van de heiligen.

Amen.