Ga naar de inhoud

Gebed van St. Manuel Gonzalez

Heer Jezus, met het oog op zoveel seminaries en noviciaten zonder roepingen,

en van zoveel volkeren zonder priesters of apostelen, bewogen door ons

hart van verdriet, dat uit uw gekwelde klaagzang ontwrongen is:

De oogst is overvloedig, en de arbeiders weinig, gehoorzaam aan uw bevel om te vragen,

daartoe smeken wij U:

Opdat er geen gebrek zal zijn aan hen die de kinderen bij u brengen,

Zend arbeiders in uw oogst, o Heer

Opdat de blinden kunnen zien, en de doven mogen horen, en de doden mogen worden opgewekt.

en laten de armen geëvangeliseerd worden,

Zend arbeiders in uw oogst, o Heer

Opdat zij die door de duivel worden onderdrukt, worden bevrijd en de rechtvaardigen worden gerechtvaardigd

en des te meer geheiligd zijn de heiligen,

Zend arbeiders in uw oogst, o Heer

Opdat er in elke stad niet minder zal zijn die tot haar inwoners zegt:

Zie je moeder de jouwe laten zien,

Zend arbeiders in uw oogst, o Heer

Opdat allen die lijden, naar u toe mogen komen en op uw borst mogen rusten

rust vinden,

Zend arbeiders in uw oogst, o Heer

Opdat overal de zuivere offerande van God aan uw Naam mag worden gebracht.

de zuivere, heilige en onbevlekte Hostie,

Zend arbeiders in uw oogst, o Heer

Opdat uw verlangen om uw discipelen te laten eten dagelijks vervuld moge worden,

uw Pascha en het huis van uw feest altijd vol zijn,

Zend arbeiders in uw oogst, o Heer

Zodat er geen enkel volk overblijft zonder een tabernakel en zonder een priester die

die uw naasten tot U brengt,

Zend arbeiders in uw oogst, o Heer

Opdat uw naam geheiligd moge worden, uw Eucharistisch koninkrijk tot ons moge komen

en moge voor alle mensen op aarde uw wil vervuld worden als

Bij de engelen in de hemel,

Zend arbeiders in uw oogst, o Heer

V/ Heer, de oogst is overvloedig en de arbeiders zijn weinigen.

R/ Stuur ons heilige priesters en religieuzen, naar uw hart.

V/ Maria Onbevlekt, Moeder en Koningin van hen die aan God gewijd zijn.

R/ Geef uw Zoon met dezelfde doeltreffendheid als op het bruiloftsfeest van Kana:

Mijn kinderen op aarde hebben priesters noch religieuzen.