Ga naar de inhoud

GEBED VAN Hl. JOHANNES PAULUS II VOOR ROEPINGEN

Heilige Vader, eeuwige bron van bestaan ​​en liefde,

die, in de levende mens, de pracht van uw glorie toont,

en die het zaad van uw roeping in zijn hart heeft gelegd,

laat niemand, vanwege onze nalatigheid, dit geschenk negeren of verliezen,

maar moge iedereen lopen, met ganser harte,

naar de realisatie van uw Liefde.

Heer Jezus, die tijdens uw pelgrimstocht langs de wegen van Palestina,

de apostelen koos en riep en hun hun taak toevertrouwde

van het prediken van het evangelie, het voeden van de gelovigen en het vieren van de goddelijke aanbidding,

zorg ervoor dat het ook vandaag in uw kerk niet ontbreekt aan

talrijke heilige priesters, die iedereen de vruchten van uw dood en opstanding kunnen brengen.

Heilige Geest, die de Kerk heiligt

met de constante stroom van uw gaven,

plaats in de harten van degenen die tot het godgewijde leven zijn geroepen

een diepgewortelde en vastberaden passie voor het Koninkrijk,

zodat zij met een vrijgevig en onvoorwaardelijk “ja”, hun hele bestaan ​​in dienst kunnen stellen van het evangelie.

Allerheiligste Maagd, die zonder aarzeling

uzelf aanbood aan de Almachtige

voor de uitvoering van zijn heilsplan,

giet vertrouwen in de harten van jonge mensen

zodat er altijd ijverige pastoors kunnen zijn

die in staat zijn om de christelijke mensen te leiden op de weg van het leven,

en toegewijde zielen die weten hoe ze moeten getuigen,

in kuisheid, armoede en gehoorzaamheid,

naar de bevrijdende aanwezigheid van uw verrezen Zoon.

Amen.