Gebed van de Heilige Johannes Paulus II, voor roepingen

Jezus, Zoon van God, in wie de volheid van de Godheid woont, die alle gedoopten oproept om “de diepte in te gaan” op de weg van heiligheid, wek in de harten van de jongeren een verlangen om in de wereld van vandaag getuigen te zijn van de kracht van uw liefde. Vul hen met uw Geest van kracht en voorzichtigheid, opdat zij hun ware wezen en hun ware roeping mogen ontdekken. Verlosser van de mensheid, door de Vader gezonden om de barmhartige liefde te openbaren, geef aan uw Kerk de gave van jonge mensen die bereid zijn de diepte in te gaan, om onder hun broeders en zusters een manifestatie te zijn van uw aanwezigheid die vernieuwt en redt. Allerheiligste Maagd, Moeder van de Verlosser, zekere gids op de weg naar God en de naaste, die zijn woorden bewaarde in het diepst van uw hart, bescherm gezinnen en christelijke gemeenschappen met uw moederlijke voorspraak, opdat zij adolescenten en jongeren helpen om ruimhartig gehoor te geven aan de roeping van de Heer. Amen.

11 augustus 2004

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.