Ga naar de inhoud

Gebed tot de Maagd Maria voor roepingen

God groet u, Maria, moeder, lerares en onze koningin. Luister vriendelijk naar de smeekbede die wij u voorleggen volgens Jezus’ verlangen: “Bid de Heer van de oogst om arbeiders naar zijn oogst te sturen.”

Richt uw barmhartige ogen op alle mensen. Velen zijn verdwaald in duisternis, zonder vader, zonder herder en zonder leraar. In u, Maria, zullen zij de weg naar Christus vinden,

want de Vader heeft u tot een “apostel” gemaakt om de wereld Jezus, de weg, de waarheid en het leven te geven.

Voor jullie, alle katholieken, met alle kracht, voor alle roepingen, voor alle apostolaten.

Voor u, alle gelovigen voor alle ongelovigen; voor alle toegewijden, voor alle onverschilligen ; vooralle katholieken en voor alle niet-katholieken.

Laat in uwentwil allen die geroepen zijn trouw zijn aan hun roeping, laat alle apostelen heilig zijn, laat alle mensen hen verwelkomen.

Aan de voet van het kruis breidde uw hart zich uit om ons allen als kinderen te verwelkomen.

Geef ons een apostolisch hart, gemodelleerd naar dat van Jezus, naar dat van u en Paulus, zodat we op een dag allemaal samen met u mogen samenkomen in het huis van de Vader.

Zegen uw kinderen, Maria, moeder, lerares en koningin.

 

Zalige Giacomo Alberione