Ga naar de inhoud

GEBED TOT DE ALLERHEILIGSTE NAAM VAN JEZUS

Laten we God vragen om de genade voor de toename, de volharding en de heiligheid van de roepingen, zodat de Naam van Jezus bekend wordt in alle volken

O glorieuze Naam, Naam gegeven als geschenk, Naam liefdevol en heilig!

Door u worden fouten uitgewist, vijanden vluchten verslagen, zieken worden genezen, geplaagde en verzochte mensen worden gesterkt, en allen verheugen zich.

Gij zijt de eer van de gelovigen, Gij de leraar van de predikers, Gij de kracht van hen die werken, Gij de moed van de zwakken.

Door het vuur van Uw vurigheid en ijver worden geesten ontvlamd, verlangens groeien, gunsten worden verkregen, beschouwende zielen raken in vervoering; door U worden alle Zaligen in de Hemel verheerlijkt.

Geef, lieve Jezus, dat ook wij mee mogen regeren door de kracht van Uw heilige Naam

H. Bernardus van Siena