Ga naar de inhoud

De kracht van hoop

Beste Moeders van het 40 Uren Project,

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij u danken voor uw gebed in het afgelopen jaar en u aanmoedigen om te blijven bidden en werken voor roepingen.

Met grote dankbaarheid zien wij dat onze Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord gezegend wordt met roepingen. Momenteel telt het Instituut van het Mensgeworden Woord 112 novicen. In het jaar 2021 hebben 80 hun eerste geloften afgelegd; er waren 26 nieuwe priesters; 22 legden hun eeuwige geloften af, van wie de meesten tot diaken werden gewijd. En het Instituut van de Zusters Dienaressen telt vandaag 119 novicen, 102 zusters hebben hun eerste geloften afgelegd en 43 Zusters Dienaressen hebben in het jaar 2021 hun eeuwige geloften afgelegd.

In het document “Nieuwe roepingen voor een nieuw Europa” lezen we: “Hoop is het geheim van het christelijk leven en de adem die absoluut noodzakelijk is voor de zending van de Kerk en in het bijzonder voor de pastorale zorg voor roepingen (…). Het is dus nodig om nieuw leven in te blazen bij priesters, bij opvoeders, in christelijke families, in Religieuze Famlies, in seculiere Instituten, kortom bij allen die het leven moeten dienen van de nieuwe generaties”.

Wij wenden ons tot u, ouders, door God geroepen om mee te werken aan zijn wil om leven over te dragen, en tot u opvoeders, leerkrachten, catechisten en animatoren, door God geroepen om op verschillende wijzen mee te werken aan zijn plan om op mensen te vormen voor het leven. Wij willen u zeggen hoezeer de Kerk uw roeping waardeert en hoezeer zij het aan haar toevertrouwt om de roeping van uw kinderen en leerlingen en een ware en authentieke roepingscultuur te bevorderen”.

En zeker gegrond in diezelfde hoop, kunnen wij ons ook tot u, moeders van de 40 Uren, wenden, geroepen om te bidden en offers te brengen voor de toename, de volharding en de heiligheid van priesterlijke en gewijde roepingen. Hoe belangrijk is het om het gebod van onze Heer te vervullen: “Bidt dan de Heer van de oogst om arbeiders in zijn oogst uit te zenden” (Mt 9,38). (Mt 9,38) Hoe belangrijk zijn uw gebeden voor de kracht van priesters, missionarissen en iedere gewijde ziel, die er door hun dagelijkse toewijding naar verlangen dichter bij God te komen en zich in te zetten voor het heil van de zielen.

Lieve moeders, met groot vertrouwen in de leer van Jezus Christus die ons zegt: “Als twee van u het op aarde eens zijn om iets te vragen, wat het ook mag zijn, zullen zij het krijgen van mijn Vader die in de hemel is” (Mt 18,19), laten wij dan eensgezind, vanuit meer dan 70 landen, doorgaan met bidden voor priesters en religieuzen. Moge God de Kerk blijven zegenen met overvloedige en heilige roepingen.