De Eerwaarde Concepción Cabrera de Armida

 

De Eerwaarde Concepción Cabrera de Armida werd geboren in San Luís Potosí, Mexico (1862) en overleed in Mexico-Stad (1937). Zij was de echtgenote van Francisco de Armida (1884-1901) met wie zij 9 kinderen had.

 Ze was een model echtgenote en moeder. Ze is in de volksmond bekend als “Conchita”.

 Tijdens de Geestelijke Oefeningen die zij in 1889 deed, kreeg zij een sterke ingeving die haar voor het leven getekend heeft: “Jouw zending is het redden van zielen”. Zij stichtte en bevorderde de “Werken van het Kruis”: “Apostelschap van het Kruis” (1895), “Zusters van het Kruis van het Heilig Hart van Jezus” (1897), “Verbond van Liefde met het Hart van Jezus” (1909), “Broederschap van Christus de Priester” (1912), enz. In 1914 werkte hij, samen met de Eerwaarde Fr. Félix Rougier, mee aan de oprichting van de Missionarissen van de Heilige Geest.

Geestelijke Moeder van de zielen, vooral van de priesters:

 Concepción Cabrera de Armida, geleid door de Heer, werd zich er steeds meer van bewust een moeder van zielen te zijn en, op een bijzondere manier, een geestelijke moeder van priesters. Deze grote verlangens, in haar hart gewekt door de Heer, werden een leven van echtelijke harmonie met Hem, deelhebbend aan Zijn zelfde priesterlijke offergave.

Haar geestelijk moederschap was aanvankelijk gericht op het heil en de heiliging van alle verlosten, zoals de Heer haar te kennen had gegeven: “Gij zult mij vele zielen schenken” “gij zult vele zielen redden”, “duizenden zielen zullen door uw handen gaan om ze Mij aan te bieden” “vele zielen zullen profiteren van de gunsten die Ik voor u heb gedaan” “heb de zielen lief zoals Ik hen liefheb”.

Conchita is niet op zichzelf gericht, maar op het welzijn van anderen, in navolging van de liefde van Christus. De liefde voor de zielen werd concreet in het verlangen naar de heiliging van de priesters: “Jullie zijn bestemd voor de heiliging van de zielen, vooral van die van de priesters”.

Daarom moet Conchita’s hart de moederlijke tederheid weerspiegelen die Christus in Maria vond: “Deze moederlijke tederheid, afgeleid van die van Maria, kom ik zoeken in uw moederlijk hart en in de harten van uw volk”. Hieruit zal Conchita de noodzaak afleiden Maria na te volgen in haar edelmoedige trouw en haar onsterfelijkheid met Christus: “Mijn Moeder, heilige Maagd, geef mij uw Hart en uw hartslagen, opdat ik moge weten hoe ik Jezus moet liefhebben”.

Conchita’s leven is gewijd aan de heiliging van priesters, als gevolg van het delen van de ervaringen en liefdes van Christus de Priester. Dit was de opdracht die zij van de Heer had ontvangen: “door jou zullen vele priesters in vuur en vlam worden gezet met liefde en pijn”. “Ik heb jullie dikwijls gevraagd jezelf voor hen op te offeren, hen te ontvangen als je eigen, vanwege Maria’s weerspiegeling in jullie”.

Eigenaardigheden van Conchita’s geestelijk moederschap in relatie tot priesters

Conchita’s geestelijk leven is geheel priesterlijk. Zij leeft van de liefde van Christus de Priester of van zijn Hart. Het is de Heer zelf die haar besmet met de liefde voor priesters en haar tegelijkertijd de bestaansreden van de priesterlijke bedienaar uitlegt, zijn proces van transformatie in Christus en zijn eisen van heiligheid. Zijn “lot” is dus een slachtoffer te worden voor de heiliging van priesters. Het is een soort geestelijk moederschap, in navolging van Maria’s moederschap. Daarom wilde ze dat alle priesters brandden van apostolische ijver.

Zij werd zich bewust van haar geestelijk moederschap tegenover de priesters, geleid door de aanwijzingen van de Heer: “Je zult een verborgen geestelijke moeder zijn… Je zending is helemaal van het kruis en helemaal verborgen”.

Hoofddoel: de heiliging van priesters:

Dit is de bedoeling die de Heer onderstreept: “Ik heb heilige priesters nodig, die in de handen van de Heilige Geest de grote hefboom zullen zijn die de gematerialiseerde en zinnelijke wereld zal opheffen. Kom, dochter, help me om mijn wens te vervullen. Er is een kruistocht nodig om de slechte priesters te redden; zij moeten geheiligd worden door hun ijver te activeren en de goddelijke liefde in hen aan te wakkeren”.

“Zien jullie niet dat zij een afspiegeling van Mijn Vader moeten zijn, een volmaakte imitatie van Mij, andere Jezus? Ik sta erop en zal blijven staan op dit hoofdpunt van uw zending op aarde: de priesters”.

 

Conchita’s toewijding voor dit moederschap, liefde voor priesters verenigd met de offergave van Christus:

Conchita’s verplichtend antwoord zal voortdurend en blijvend zijn: “Ik heb alles geofferd, in vereniging met mijn goddelijk en allerbeminnelijkst Woord, voor de priesters die het goddelijk Hart zo dierbaar zijn. Ik ben van hen, ik ben hun brandhout, en tot de laatste pijn en adem van mijn bestaan, zal ik het hun aanbieden. Oh sublieme missie van pijn en liefde die ik niet verdien! Dank U, mijn God, en in alle priesters zal ik U zien, Hoge en Eerste Priester die ik zo graag wil liefhebben”, ik voel dat ik niet tevreden ben met de strijd om mijzelf te heiligen, maar ik verlang ernaar om aan Jezus te geven en door Hem en met Hem, in hetzelfde offer, te heiligen wat Hij het meest liefheeft, zijn geliefde priesters in al hun hiërarchieën, de Kerk in gewicht”.

De Eerwaarde Concepción Cabrera de Armida werd geboren in San Luís Potosí, Mexico (1862) en overleed in Mexico-Stad (1937). Zij was de echtgenote van Francisco de Armida (1884-1901) met wie zij 9 kinderen had.

Ze was een model echtgenote en moeder. Ze is in de volksmond bekend als “Conchita”.

Tijdens de Geestelijke Oefeningen die zij in 1889 deed, kreeg zij een sterke ingeving die haar voor het leven getekend heeft: “Jouw zending is het redden van zielen”. Zij stichtte en bevorderde de “Werken van het Kruis”: “Apostelschap van het Kruis” (1895), “Zusters van het Kruis van het Heilig Hart van Jezus” (1897), “Verbond van Liefde met het Hart van Jezus” (1909), “Broederschap van Christus de Priester” (1912), enz. In 1914 werkte zij, samen met de Eerwaarde Fr. Félix Rougier, mee aan de oprichting van de Missionarissen van de Heilige Geest.

 Geestelijke Moeder van de zielen, vooral van de priesters:

Dat is de bedoeling waarop de Heer de nadruk legt: “Ik heb heilige priesters nodig, die in de handen van de Heilige Geest de grote hefboom zullen zijn die de gematerialiseerde en zinnelijke wereld opheft. Kom, dochter, help me om mijn wens te vervullen. Er is een kruistocht nodig om de slechte priesters te redden; zij moeten geheiligd worden door hun ijver te activeren en de goddelijke liefde in hen aan te wakkeren”.

“Zien jullie niet dat zij een afspiegeling van Mijn Vader moeten zijn, een volmaakte imitatie van Mij, andere Jezus? Ik sta erop en zal blijven staan op dit hoofdpunt van uw zending op aarde: de priesters”.

Conchita’s toewijding voor dit moederschap, liefde voor priesters verenigd met de offergave van Christus:

Conchita’s verplichtend antwoord zal voortdurend en blijvend zijn: “Ik heb alles geofferd, in vereniging met mijn goddelijk en allerbeminnelijkst Woord, voor de priesters die het goddelijk Hart zo dierbaar zijn. Ik ben van hen, ik ben hun brandhout, en tot de laatste pijn en adem van mijn bestaan, zal ik het hun aanbieden. Oh sublieme missie van pijn en liefde die ik niet verdien! Dank U, mijn God, en in alle priesters zal ik U zien, Hoge en Eerste Priester die ik zo graag wil liefhebben”, ik voel dat ik niet tevreden ben met de strijd om mijzelf te heiligen, maar ik verlang ernaar om aan Jezus te geven en door Hem en met Hem, in hetzelfde offer, te heiligen wat Hij het meest liefheeft, zijn geliefde priesters in al hun hiërarchieën, de Kerk in gewicht”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.