Ga naar de inhoud

Reflectie – Christus Koning

CHRISTUS KONING

In deze maand bereiden we ons voor op de viering van Jezus Christus als universele Koning van zielen en volken.

“Maar het is heel rechtvaardig en noodzakelijk dat dit feest van Christus-Koning precies op Golgotha ​​wordt ingekaderd … Het koningschap van Christus moet altijd verwijzen naar de gebeurtenis die op die berg plaatsvindt en moet worden begrepen in het heilsmysterie dat daar plaatsvindt Christus: de gebeurtenis en het mysterie van de verlossing van de mens. Christus Jezus bevestigt zichzelf koning te zijn juist op het moment waarop hij, te midden van de pijn en minachting van het kruis, te midden van de misverstanden en godslasteringen van degenen om hem heen, leed en stierf.

Het is werkelijk een bijzonder koningschap, zodat alleen de ogen van het geloof het kunnen herkennen: Regnavit a ligno Deus!” God regeert vanaf het hout”.1

“Zijn koningschap is totaal verschillend van die van de wereldse macht; het toont en triomfeert plechtig aan het kruis en vanaf het kruis; het is een koningschap van nederigheid, van armoede, van verhulling, van beschikbaarheid, van schenking, van opoffering tot aan de dood. En zijn koninklijke kroon bestaat uit scherpe en pijnlijke doornen”!2

Het verlangen van een moeder en een vader is het welzijn van hun kinderen. Als geestelijke moeders moeten we ons inspannen om te werken voor de redding van zielen, wat niets anders is dan Christus te laten regeren in de zielen en in onze samenlevingen.

Dat deze maand november veel zielen willen deelnemen aan dit project van 40 uur gebed voor priesters en religieuzen.

We nodigen je daarom uit om je in te schrijven voor de novemberdiensten die beginnen op zaterdag 14 november om 15.00 uur en eindigen om 6 uur ‘s ochtends op maandag 16 november.

God zegene jullie allemaal en VIVA CRISTO REY!