OPLEIDING – Methode om de keuze te maken, P.E.BUSUTTIL, S.J.

De jonge man moet voor de Gekruisigde Jezus gaan staan ​​en serieus heroverwegen waarvoor God hem heeft geschapen. Laat hem goed nadenken over de eerste zin van de catechismus: “God heeft mij geschapen om van hem te houden, hem te dienen en mijn ziel te redden.” Laat hem op een…

……

Roeping: de onderscheiding

Voorbereiding op afstand Het is niet handig om in meteen de keuze te maken. Ten eerste moet de jongere de voordelen van het religieuze leven kennen, de reikwijdte van de heilige geloften, gehoorzaamheid, kuisheid, enz. Je moet weten wat de taken van de priester zijn, de schoonheid van die verheven…

……