Toewijding aan het Heilig Hart van Jezus, door H. Johannes Paulus II

Heer Jezus Christus, Verlosser van het menselijk geslacht, wij wenden ons tot uw allerheiligst Hart met nederigheid en vertrouwen, met eerbied en hoop, met een diep verlangen om u eer, glorie en lof te geven. Heer Jezus Christus, Redder van de wereld, wij danken U voor alles wat U bent…

……