Johannes Paulus II: “Er is meer evangelische moed nodig”

BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID PAUS JOHANNES PAULUS II VOOR DE XXXIII WERELDGEBEDSDAG VOOR ROEPINGEN (1996) Maar onze gemeenschappen moeten nog meer geloven in het belang van het voorstellen van de vele projecten van christelijk leven en kerkelijke functies, bedieningen en charisma’s, die in de loop der eeuwen door de Geest…

……