Johannes Paulus II: “Aankondiging betekent roeping”

Toespraak van de Heilige Vader Johannes Paulus II tot het Pauselijk Romeins Seminarie, op het feest van de Aankondiging   We zijn op de plechtige dag van de Aankondiging. Aankondiging betekent roeping; dit is inderdaad de dag waarop haar unieke roeping werd geopenbaard aan de Maagd van Nazareth, de dag…

……

Het geloof “trekt” de genade aan van de Heer

Volgens de evangelieverhalen heeft de Heer bij vele gelegenheden wonderen verricht, zieken genezen, demonen uitgedreven en zonden vergeven, en na het verlenen van deze genaden aan de betrokkene uitgelegd: “Uw geloof heeft u gered”. Dit was onder meer het geval bij de genezing van de melaatsen (Lc 17,19), bij de…

……