Aanroeping van de Maagd Maria

Maria, beeld van de kerk, de Bruid zonder smet of rimpel die in navolging van U ”op maagdelijke wijze, door de kracht van de Heilige Geest, het ongerept geloof, de standvastige hoop en de oprechte liefde bewaart” 1 sta de godgewijde mensen bij in hun streven naar de éne en eeuwige gelukzaligheid.

Aan U, Maagd door de engel bezocht, vertrouwen wij hen toe opdat ze zich naar mensen in nood zullen spoeden om hen te helpen maar vooral om Jezus te brengen. Leer hen de wondere daden te verkondigen die de Heer in de wereld verricht opdat alle volkeren Zijn naam zullen prijzen. Steun hen in hun werk voor de arme, hongerige, wanhopige, eenvoudige mensen en voor allen die uw Zoon met oprecht hart zoeken.

Tot U Moeder, die een geestelijke en apostolische vernieuwing van uw zonen en dochters wilt in een antwoord van liefde en totale toewijding aan Christus, richten wij ons vertrouwvol gebed. U die de wil van de Vader hebt gedaan, bereid om te gehoorzamen, moedig in de armoede, liefderijk in uw vruchtbare maagdelijkheid, verkrijgt van uw Zoon dat zij die Hem mogen volgen in het godgewijde leven, van Hem weten te getuigen door een leven dat van Zijn heerlijkheid doorstraald is, en in blijdschap samen met hun andere broeders en zusters mogen optrekken naar het hemels vaderland en het licht dat geen schemering kent.

Wij vragen U dat in allen en in alles de hoogste Heer van alle dingen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, verheerlijkt, geprezen en bemind mag worden.

Hl. Paus Johannes Paulus II

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *