Aan het begin van de 40 uren

AAN HET BEGIN VAN DE 40 UREN VAN DIE MAAND, WILLEN WE JULLIE HERINNEREN MET DIT BERICHT DAT MORGEN DE GEBEDEN BEGINNEN VOOR DE HEILIGHEID EN DE VOLHARDING VAN DE RELIGIEUZEN EN VOOR MEERDERE ROEPINGEN.

Lieve vrouwen van de 40-uren, in deze uitnodiging om te bidden voor de heiligheid en volharding van de religieuzen en meerdere roepingen willen we jullie deze woorden meegeven van de Heilige Faustina: een onbeschrijfelijk mooi kind maakte haar wakker en zei: kijk naar de hemel. En wanneer ik naar de hemel keek, zag ik de stralende sterren en de maan. Dit kind vroeg me: zie je de maan en de sterren? Ik antwoorden dat ik ze zag en Hij zei me dat de sterren de zielen zijn van de trouwe christenen en de maan de zielen van de religieuzen. Zie je het grote verschil tussen het licht van de sterren en de maan, even groot is het verschil in de hemel tussen de ziel van een religieuze en de ziel van een trouwe christen… Voor het Allerheiligst Sacrament hoorde ik het volgende: ik vertrouw je twee waardevolle parels toe voor Mijn Hart, die de zielen van de priesters zijn en de zielen van de religieuzen; voor hen bid je in het bijzonder, de kracht voor hen komt voort uit jouw zelfverloochening.

Met deze woorden willen we jullie aanmoedigen om met een groot verlangen de onschatbare genade te verkrijgen voor de heiligheid van de religieuzen en voor iedereen die daartoe geroepen is. God verwacht in onze nederigheid dat wij grote verlangens hebben. Wij willen “zijn geliefden dieven van de genade zijn”.

Wij weten dat onze zwakheid zoveel genade aantrekt die het Hart van Jezus ons zo graag wil geven. Wij willen jullie bedanken, alle vrouwen die bidden, en jullie uitnodigen dat jullie nog meer vrouwen uitnodigen zodat wij verenigd in gebed veel heiligen voort kunnen brengen voor de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *