Getuigenis van Lizarraga de Fuentes

lizarraga

Ik heb ben sinds ongeveer een jaar deelgenoot van de 40-uursgroep. Hoewel ik geen “IVE-moeder” ben (in letterlijke zin) maar alleen een “IVE-zuster”, is deze verbintenis voor mijn onontkoombaar geworden, en wel om verschillende redenen: Vanwege de onbetwistbare verplichting die alle christenen hebben om te bidden voor de heiligheid van…

……