HEILIGE JOHN PAUL II: “DE KERK HEEFT EEN IMMENSE BEHOEFTE AAN PRIESTERS”.

Boodschap van Paus Johhanes Paulus II voor de 23E Wereldgebedsdag  voor Roepingen (1986)   Over het thema roepingen heeft het Tweede Vaticaans Concilie ons een zeer rijk leerstellig, geestelijk en pastoraal patrimonium aangeboden. In overeenstemming met haar diepgaande visie op de Kerk bevestigt zij plechtig dat de plicht om roepingen…

……

Bericht van pater Geovanny Arbeláez. Missionaris in Rusland

ENKELE BESCHOUWINGEN OVER HET GEBED VOOR ROEPINGEN   God zij dank had ik een grootmoeder, een moeder en een zus die onvermoeibaar voor roepingen baden. De vage herinneringen die ik heb aan mijn grootmoeder, die dagelijks de Heilige Mis bijwoonde, herinneren mij aan haar vurige wens dat God een van…

……

Heilige Johannes Paulus II: “De klaagzang van Christus raakt onze personen diep…”

Uit de boodschap van de Paus Johannes Paulus II voor de XXI Werelddag voor Roepingen (1984)   Als pastoor van de universele Kerk kan ik niet nalaten nogmaals mijn hart voor u te openen en uiting te geven aan de bezorgdheid die mij voortdurend bezielt voor de daadwerkelijke toename van…

……