Onze Heer Jezus Christus is veeleisend! Hij vraagt je telkens naar meer…

Wij zijn Pietro en Antonella, ouders van een contemplatieve zuster. Dit schrijven wil een getuigenis zijn van hoe wij de keuze van onze dochter beleven. Wij zijn vele jaren in onze parochie actief geweest als catechisten en zodoende te proberen om het geloof in onze Heer Jezus Christus te voeden,…

……

Getuigenis van Lizarraga de Fuentes

lizarraga

Ik heb ben sinds ongeveer een jaar deelgenoot van de 40-uursgroep. Hoewel ik geen “IVE-moeder” ben (in letterlijke zin) maar alleen een “IVE-zuster”, is deze verbintenis voor mijn onontkoombaar geworden, en wel om verschillende redenen: Vanwege de onbetwistbare verplichting die alle christenen hebben om te bidden voor de heiligheid van…

……